Hiện tại các router được cung cấp sẵn của nhà mạng không đáp ứng được các nhu cầu ngày càng cao của người dùng như thiếu chức năng Wifi marketing, hiệu năng thấp. Chính vì vậy việc thay thế modem cung cấp sẵn bằng một router chuyên dụng, đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau cũng như hiệu năng cao là một nhu cầu thiết yếu. Dưới đây là 3 bước cấu hình để có thể sử dụng router Mikrotik cùng với modem nhà mạng.


Bước 1: Chuyển modem của nhà mạng thành mode converter. Tùy nhà cung cấp dịch vụ khác nhau sẽ có cách khác nhau, cần liên hệ với nhà cung cấp để thực hiện việc này.

Bước 2: Cấu hình PPPoE Client

Phần Interfaces -> PPPoE Client

4 Bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng 3_buoc10

Vào phần Dial Out. Nhập username và password được nhà mạng cung cấp. Sau đó chọn OK

4 Bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng 3_buoc11

4 Bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng 3_buoc12

Bước 3: Cấu hình IP và DNS Server. Các bước tiến hành lần lượt như sau:

Vào IP -> Address

4 Bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng 3_buoc13

Chọn vào nút (+)
4 Bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng 3_buoc14

Nhập IP của Interface LAN
4 Bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng 3_buoc15

Chọn IP -> DHCP Server. Chọn DHCP Setup
4 Bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng 3_buoc16

Chọn interface nối với mạng LAN
4 Bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng 3_buoc17

Lần lượt làm theo các bước dưới đây.

4 Bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng 3_buoc18
4 Bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng 3_buoc19
4 Bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng 3_buoc20
4 Bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng 3_buoc21
4 Bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng 3_buoc22

Bước 4: Cấu hình NAT

Mục IP -> Firewall

4 Bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng 3_buoc23

Chọn qua tab NAT -> (+)
4 Bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng 3_buoc24

Chain: chọn srcnat. Out interface, chọn interface pppoe ở bước 1.
4 Bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng 3_buoc25

Phần Action -> chọn masquerade. Sau đó chọn OK.
4 Bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng 3_buoc26

Quá trình cấu hình hoàn tất. Tiến hành test kết nối.

Trên đây là 4 bước để cấu hình Router Mikrotik cùng với thiết bị của nhà mạng. Xem thêm video dưới đây:


Nguồn: http://vntik.com/